Vad bör man fundera på inför den första valpkullen?

breeding your dogÄr du hundägare och går i tankarna att påbörja avel med din hund? Då finns det vissa saker som man först bör ta i beaktande och fundera på innan man påbörjar arbetet med hunduppfödning och tar beslut om parning. Det är exempelvis viktigt att man har kunskap om just parning, dräktighet och hur det fungerar med valpning. Vidare bör man även förstå de utmaningar som man som hunduppfödare går igenom fram till att valparna faktiskt kan säljas vidare. Det är viktigt att man har beaktat den finansiella aspekten, vilka avtal som måste undertecknas samt veta hur man väljer ut en lämplig partner. Som hunduppfödare som sysslar med avel av en specifik hundras är det av stor vikt att man förstår att ens arbete påverkar hela rasens utveckling.

Att finna rätt information

Förberedelse är A och O för att erfarenheten av den första valpkullen skall bli så bra som möjligt. Det gäller att man förbereder sig ordentligt och tar tillfället i akt att verkligen fördjupa sin förståelse. Man bör alltid vara objektiv när det gäller hunduppfödning. Det spelar ingen roll hur fin och bra man än tycker att den egna hunden är. Det finns vissa riktlinjer för samtliga raser som alltid bör följas när det gäller avel.

Man kan exempelvis påbörja sitt arbete genom att läsa igenom den rasspecifika avelstrategin, RAS, som finns för hundrasen i fråga. RAS kan man finna på olika webbsidor som Svenska Kennelklubben, SKK, eller rasspecifika klubbar. Genom att läsa RAS förstår man bättre vad som finns för strategi med hundrasen. Man får en nulägesbild samt information om vilka mål som är tänka att nås via avel. Som uppfödare bör dessa strategier stämman på ens egen hund. Vidare bör man även känna till de grundregler som finns hos SKK eftersom alla medlemmar måste följa dessa regler. Man får på så sätt insyn i uppfödaretik, avelsetik och vilka riktlinjer som finns vid försäljning.

Leave a Reply