Mer information inför den första valpkullen

Svenska kennelklubbensInför den första valpkullen kan det vara bra att ta det av Svenska kennelklubbens avelspolicy. Den ger en mycket bra och tydlig vägledning gällande vad man bör tänka på, hur man bör arbeta med avel för att nå de uppsatta målen. En annan aspekt av SKKs avelspolicy är att avel skall vara hållbar och långsiktig. Det vill säga att man bör ha ett helhetstänk och tänka på rasen i stort och inte endast sin egen hund. Man måste även känna till de registreringsregler som finns för ens egen hundras eftersom det finns olika riktlinjer och bestämmelser. Om ens hund ingår i någon typ av hälsoprogram måste man ha ett undersökningsresultat innan parning. Tanken bakom detta är att man skall beakta hälsoaspekten inför avel.

Även om man arbetat med hunduppfödning under en längre tid kan det vara bra att titt som tätt läsa igen de regelverk och bestämmelser som finns, eftersom det hela tiden kan uppkomma olika förändringar. Vill man som uppfödare få ännu mer hjälp finns det så kallade avelsfunktionärer vid alla de olika rasklubbarna. Dessa har en mycket god insikt och helhetsbild över rasen och de strategier som är skapade för avel. En avelsfunktionär kan ge viktiga tips och råd inför den första valpkullen.

Vidare finns det även en e-tjänst som erbjuds av SKK, den så kallade Avelsdata. Denna e-tjänst finns till som hjälpmedel för uppfödare och är gratis (man måste endast registrera sig). Genom denna funktion kan man dels ta del av olika hundars resultat vid tävlingar, prover, veterinärs undersökningar eller få statistik gällande en hel ras. Man kan även genomföra en provparning för att få information om inavelsgraden. Sist men absolut inte minst bör man också ha kontakt med den personen som en gång fött upp ens hund. Denna uppfödare kan ha viktiga råd och ge insyn inför den egna första valpkullen.

Leave a Reply