Hur vet man om man passar som hunduppfödare?

fit as dog breedersDet kan vara klurigt att verkligen veta om man passar som hunduppfödare eller inte. En av de fundamentala bitarna är att ha passion för sin hund och den ras som man skall arbeta med. Det är även viktigt att man har insyn i vad som krävs av en hunduppfödare och vad den första valpkullen i praktiken kommer att innebära. Först och främst bör man därför alltid säkerställa att man har tidsutrymme för att föda upp hundar.

Även om den första tiden med nya valpar kan upplevas som lugn behöver ens tik och de nya valparna hela tiden hållas under uppsikt och man bör inte lämna dem hemma själva under en längre tid. Ju mer valparna växer, desto mer aktivering och motion behövs. På så sätt ökar även uppfödarens jobb. Hundarna kommer också att behöva fler måltider, de kommer att utföra sina dagliga behov, man behöver hålla rent. Man märker också att valparna gnyr och låter allt mer om de inte får den önskade uppmärksamheten som behövs. Aktivering av valparna kommer att kräva en stor del av ens tid.

När valpköpare börjar komma måste man ha tid för att kunna assistera dessa individer och man bör även beräkna att det finns valpar som kanske inte säljs direkt efter sina första åtta veckor. Som uppfödare är även det något som måste passa in i ens tidsschema. Man måste vara vetgirig och ha intresse för rasen eftersom man hela tiden vill ha mer information, lära sig nya saker och dela den erfarenhet man besitter. Detta är viktiga egenskaper hos en bra hunduppfödare. Att ha god kontakt med de personer som sedan köper valparna är också bra, eftersom man kan ge råd och tips om vad som gäller med hundrasen. En viktig aspekt att beakta är att om det uppstår några dolda fel hos valpen (gäller i hela tre år efter leverans) har man ett ansvar som uppfödare och en bra försäkring är därför viktigt.

Leave a Reply